Volume 1.7 Heilige Gees (sample)

Posted in Daru de Wet by roer on October 9th, 2008

Luiser gerus na die proefsnit (sample).  Vir bestellings van die volledige CD, kontak ons by <info@roer.co.za>

“sit dit in jou kies en kou dit”

Listen Now:

create online store

Volume 1.6 In God se teenwoordigheid (sample)

Posted in Daru de Wet by roer on October 9th, 2008

Luiser gerus na die proefsnit (sample).  Vir bestellings van die volledige CD, kontak ons by <info@roer.co.za>

“sit dit in jou pyp en rook dit”

Listen Now:

Volume 3.5 God se wapenrusting (sample)

Posted in Rodney Seale by roer on September 25th, 2008

Luiser gerus na die proefsnit (sample).  Vir bestellings van die volledige CD, kontak ons by <info@roer.co.za>

“sit dit in jou pyp en rook dit

Listen Now:

Volume 1.5 Naby God (sample)

Posted in Daru de Wet by roer on September 25th, 2008

Luiser gerus na die proefsnit (sample).  Vir bestellings van die volledige CD, kontak ons by <info@roer.co.za>

“sit dit in jou kies en kou dit”

Listen Now:

Volume 3.4 Bridge over troubled waters (sample)

Posted in Rodney Seale by roer on September 15th, 2008

Luiser gerus na die proefsnit (sample).  Vir bestellings van die volledige CD, kontak ons by <info@roer.co.za>

Listen Now:

Volume 3.3 God se helde (sample)

Posted in Rodney Seale by roer on September 15th, 2008

Luiser gerus na die proefsnit (sample).  Vir bestellings van die volledige CD, kontak ons by <info@roer.co.za>

Listen Now:

Volume 3.2 SMS aan ouers (sample)

Posted in Rodney Seale by roer on September 15th, 2008

Luiser gerus na die proefsnit (sample).  Vir bestellings van die volledige CD, kontak ons by <info@roer.co.za>

Listen Now:

Volume 3.1 10 Punt plan vir ouers (sample)

Posted in Rodney Seale by roer on September 15th, 2008

Luiser gerus na die proefsnit (sample).  Vir bestellings van die volledige CD, kontak ons by <info@roer.co.za>

Listen Now:

Volume 2.2 Dissipelskap in die tyd van Jesus (sample)

Posted in Abri Brancken by roer on September 10th, 2008

Luiser gerus na die proefsnit (sample).  Vir bestellings van die volledige CD, kontak ons by <info@roer.co.za>

“sit dit in jou kies en kou dit”

Listen Now:

Volume 2.1 Akkuraatheid van die Bybel (sample)

Posted in Abri Brancken by roer on September 10th, 2008

Luiser gerus na die proefsnit (sample).  Vir bestellings van die volledige CD, kontak ons by <info@roer.co.za>

“sit dit in jou pyp en rook dit”

Listen Now:


« Older episodes ·

Quantcast